فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

خدمات کلینیک IBS

خدمات کلینیک:

  • خدمات تشخیصی و درمانی: انجام اقدامات کلونوسکوپی، اندوسکوپی، انتروسکوپی، هیدروکولون تراپی،
  • درمان های مکمل: مشاوره تغذیه، مشاوره روانپزشکی
  • پیگیری و تشکیل پرونده: با توجه به تعداد زیاد بیماران جهت همه مراجعین پرونده تشکیل نمی شود ولی این کار در مورد موارد شدید و افرادی که نیاز به مراجعه مکرر دارند انجام می گیرد.
  • آموزش بیماران: آموزش موثر بیماران منجر به کنترل بهتر بیماری می شود. خدمات آموزشی بیماران در کلینیک پورسینای حکیم دارای اهمیت بسیار زیادی است. آماده سازی و ارایه جزوات آموزشی به بیماران از خدمات این کلینیک می باشد.
  •  پژوهش: کلینیک بیماری های عملکردی دستگاه گوارش با قرار گیری در مجموعه پورسینای حکیم، با در اختیار داشتن پزشکان متخصص و امکانات آزمایشگاهی و مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد با هدف دست یابی به دست آوردهای علمی برای حل مشکل بیماران نهایت سعی و تلاش خود را به کار می گیرد.